петък, 8 март 2013 г.

The designs radiate luxury

Sober, earthy colours promote calmness and natural rhythm, and the designs radiate luxury and symmetry.


Our total concepts offer the Wolterinck effect in its purest form, although it is also possible to add touches of the unique Wolterinck experience to your existing surroundings. Come along to the Wolterinck Store in Laren and feed your imagination by browsing the extensive range of products in our collection. The designers in the Wolterinck Projects team will amaze you with creative designs and unique solutions in the fields of architecture, interior design and landscape gardening, and they compose their concepts in complete accordance with your personal wishes and requirements. Finally, the Wolterinck Product Design team works together with renowned manufacturers of products such as indoor furniture, window treatments and lighting. 


Wolterinck's World is a unique total concept for at home or in the office, and for excitement or relaxation. In short, we offer you a perpetually perfect setting wherever you are.

We design surroundings in which lifestyle and design go hand in hand. We design total concepts within which all elements are in harmony with each other, even down to the finest of details. The purity of our materials is what sets us apart from the rest.

Wolterinck creates unique total concepts for living, working and relaxing. In short: luxury at home, at work and at your holiday home. Projects are realised by our exterior, interior and garden project teams. The design activities of projects are usually conducted in two different phases. In the initial phase, the concept is developed in accordance with your specific situation and preferences. Subsequently, Wolterinck can also conduct and supervise the realisation of this concept.

http://www.wolterinck.com/en/about-wolterinck


понеделник, 25 февруари 2013 г.

Contemporary Garden

This project is a little town garden at the back of an historic house that has been transformed through the addition of a livings space with large windows.

The idea was to create a kind of planted carpet using all manner of recycled materials – shale, large stones, bricks…

The pieces of shale are set on their sides and the bricks are split, with sharp edges. Between the stones, we have added a micro-planting of perennials and mosses to create a living carpet.

Each morning, the site is fogged, and because of this, there is always a humid atmosphere, so the mosses thrive. Maples provide vertical accents. On the one hand there is a terrace and a path of blue stone around this carpet. On the other hand we have planted along the walls a green border with climbing plants and box. What is intriguing about this garden is that, because of the proliferation of the mosses and the humid atmosphere, there is a strong interaction with the purified architecture of the building.

http://www.erikdhont.com/Project_Detail.aspx?ProjectID=152&l2=private&culture=en

вторник, 22 януари 2013 г.

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Вертикална планировка – оформяне на терена, подпорни стени, стъпала, наклони
Вертикално планиране – указва моделирането на терена, проектните нива и коти на всички настилки, площадки, подпорни стени, архитектурни елементи, конструкции и съоръжения. Изготвя се на база идейния проект и архитектурния проект на сградата.

Вертикалната планировка е част от проектирането на част геодезическа. Планът за вертикално планиране се прави върху готова кадастрална основа или геодезична снимка на обекта с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура – водопровод и канал.

Вертикалната планировка е неотменима част от проектирането. Нито един проект няма да мине през одобрение на общинската администрация без проект на вертикалната планировка, според Закона за устройство на територията.

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Изработването на проекта за вертикално планиране става върху подробна геодезическа снимка на съществуващите ситуационни и теренни особености, в обхвата на обекта, за който се разработва проекта.

С изготвянето на проект за вертикално планиране става взаимното обвързване във височинно отношение на съществуващите и новопроектирани сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, като например водопровод или канализация, така че да се осигури безпроблемната им експлоатация и функциониране.
Друг основен проблем, който се решава с вертикалното планиране е оттичането на повърхностните води (дъжд, сняг и др.) в естествени водоприемници или канализационната мрежа.
Решава се и проблема с ерозията на почвата, като проектирането на площите свободни от застрояване става така, че почвата да бъде предпазена от отмиване.
Достъпът на хора или автомобилен транспорт се решава в зависимост от съществуващия терен. В зависимост от терена и местоположението на обекта, до който трябва да се осигури достъп се проектират необходимите системи от стъпала, подпорни стени и алеи.


Работата на проектантите на вертикалната планировка е тясно свързана с работата на проектантите на други части от инвестиционния проект, като например архитекти, ландшафтни архитекти, конструктори, инженери по транспортно строителство, ВиК инженери и др.

събота, 22 декември 2012 г.

Коледа и Нова Година - Вълшебни и Прекрасни

Зимни Приказки се носят из полята, в градовете, в умовете на децата, пред очите на хората с отворено сърце :)

Стиховете на irini, сред празнични картини:
Нейната страничка във фейса:
Животът, Вселената и Всичко Останало
*****

Сама си пиша всички понеделници.
И, знаеш ли, живота не деля
на празници с очакване за делници,
които да забравям, щом заспя...
*
Сама си пиша дните със мастило,
което е с цвета на светлина.
*
До края на света със всички сили,
ще тичам след една добра мечта,
ще плача, ще се смея, ще прегръщам,
ще уча, ще ме има, ще летя,
далеч ще тръгвам, и ще се завръщам,
ще бъда песен. После ще мълча...
*
Сама се пиша. Ти да ме четеш.
От всеки понеделник – до забрава.
Сърцето си със обич щом дадеш,
следата към душата ти остава...
*
И всеки ден – написан в светлина,
превръща се завинаги във празник.
Остава и една добра мечта.
И нищо никога не е напразно.

irini

 


Рецепта за Ден

Когато много бързам да се съмне,
сама си ставам слънцето дори.
*
Във снежнобяло утро се превърнах.
*
А после – в Събирачът на мечти...
*
И хукнах да събирам часове,
които да са сбъднати на светло.
*
Душата ми търкулна се в небе,
с все още непотърсени вълшебства...
*
Хареса ми да бъда светлина.
*
И сянката от себе си изтрих.
*
Светът от днес е с нови правила:
по-приказен, по-истински, по-тих...
*
И някак заприличал е на мен.
*
Проблемите? Излизат във почивка.
*
Най-лесна е Рецептата за Ден:
Светът. И аз. Снежинка. И усмивка.

irini

Декември


Готова съм за зимата. Да тръгваме.
(И вятърът танцува като луд.)
Най-хубави са винаги прегръдките,
когато сме замръзнали от студ...
Готова съм. Събрала съм багажа.
И сложих всичко най-необходимо.
Две-три слънца, от мрака да ни пазят,
и споменът, че лятото го има...
Ще взема малко хляб, но на трошици.
И не че с тебе ще изгубим пътя.
Но може би ще срещнем гладни птици,
които ще нахраним с обичта си...
Вода ще взема. Не че ожаднявам,
защото от целувките ти пия.
Но винаги ще помня, че душата ми
е буйна като морската стихия...
Ще взема сол. За да не се залъгваме,
че пътят ще е сладък като мед.
Готова съм за зимата. Да тръгваме.
И края на света ще мина. С теб.

irini


*****
Отглеждам бури. Докато пораснат.
(И после си ги водя на каишка.)

Не вярвам много в стъклени каляски,
а още повече – във закъснели мишки.

Не чакам принцове. Самичка си танцувам.
Принцесите се справят и без мен.

Приспивам залези. И изгреви целувам.
Най-трудно се превръща нощ във ден...

Забравям приказките. После ги дописвам.
А краят се нагажда според случая.
На час откривам по шейсет измислици.
И тайно ги обличам във минути...
Пилея грах. И себе си пилея.
Съвсем обикновена ми се струвам.
Когато си поискам да живея,
тогава просто спя и те сънувам.

irini


      

Новата година

Тука е... Почти я виждам вече...
Даже чувам я... Като насън...
*
Нова е... И идва отдалече...
Няма да стои сама отвън...
Хайде, бързо...Отвори вратата...
Цялата земя ще я приветства...
*
Носела подаръци в душата си...
Даже, казват, сбъдвала вълшебства...
*
Нова е... Почти като магия...
Толкова надежди е събрала...
Нека влезе с радост... Покани я...
*
Колко ли мечти е измечтала...
Виждаш ли я... Даже се усмихва...
Чака нещо да си пожелаеш...
Светла е... И бяла... И притихнала...
*
Хайде, обич... Почвай да мечтаеш...
*
Мене ли избра да си поискаш?...
Тука съм... Дванайсет вече мина...
Сбъдвам се... И толкова съм истинска...
Точно като новата година...

irini         

Подарък

Така е бяла цялата земя –
снежинките се гонят като луди...
В такава нощ се сбъдват чудеса!
Как искам да съм твойто малко чудо...
Така да легна в топлите ти длани
и цяла в нежност – да се разтопя...
А ти да ме сбереш със поглед само,
и пак да се родя – от обичта...
Облегната на силното ти рамо
аз знам, че съм по-лека от въздишка.
И тихо е. И снежно. И сме двамата.
А думите са толкова излишни...
И в цялата безкрайна белота
откривам своя празник точно в теб.
Подарък съм ти, заедно с любовта.
И нека да ти бъда на късмет...

irini 

*****

Не си мисли, че съм от този свят.
(Във няколко галактики се случвам.)
Обикнеш ли ме – няма път назад.
И никога не ще ти бъде скучно.
Подреждам по небето ти звездите.
(Не казвай, че били са подредени.)
Целунах по космически очите ти –
така че да съзираш само мене.
Танцувам със кометите в душата ти –
(понякога избухвам безразборно!).
Но най-щастлива съм, признавам си, когато
усмихваш се... И знам, че е съдбовна
таз среща между две планети...
Макар и да не съм от този свят –
обикнах във душата ти кометите...
И просто няма връщане назад.

irini

Там......... (2)

Там, където избухват космически взривове,
и кометите тихо се лутат без дом,
там, където Човекът и Бога се сливат
и Вселената радостно търкулва се в стон,
там, където слънца и луни пак загасват,
и изгряват след туй в своя нов кръговрат,
а планетите, всичките, там се учат на щастие,
а животът се учи как създава се свят,
там валят от небето дъждове от звезди
и сияйно обсипват душите в позлата,
там се сбъдват човешките светли мечти,
там, досещаш се вече, че това е Земята –
тя космически валс през безкрая танцува,
а галактики тихо й правят поклон...
Там, оказа се просто, че и аз съществувам.
Там случайно те срещнах. И направих си дом.

irini